Ms. Lily Chen

Ms. Lily Chen

Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Address:
Jiaojiang
Zip:
318000
Country/Region:
China
Province/State:
Zhejiang
City:
Taizhou

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Taizhou Bright Technology Co., Ltd.
Operational Address: Rm. 603, Unit 1, Huazhong Mansion, Taizhou, Zhejiang, China
Website: http://www.trashcanbright.com
Trang web trên alibaba.com: brightpet.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
63 Giao dịch 70,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm